Το «Δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργαζόμενων Συμβούλων & Επιστημόνων» (Association of Certified Financial Consultants & Scientists) είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο επιστημόνων, με μέλη από όλο τον κόσμο, στους τομείς των Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών – Λογιστικής – Νομικών επιστημών και Διοίκησης.

Το δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα την συνεργασία, άριστα καταρτισμένων, επιστημόνων για την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών στο επιχειρηματικό κοινό σε Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα μέλη μας είναι πιστοποιημένοι επιστήμονες στους τομείς Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών – Λογιστικής – Νομικών επιστημών και Διοίκησης και έχουν υποχρέωση την διαρκής επιστημονική τους εξέλιξη και επιμόρφωση.

Σκοπός του δικτύου είναι μέσα από συνέργειες, μεταξύ των μελών του, να σχηματίζονται ολοκληρωμένες παρεχόμενες λύσεις για το επιχειρηματικό κοινό. Να αυξάνεται ολοένα το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών των μελών του. Να ανταλλάσσονται απόψεις, γνώσεις και να εκπονούνται επιστημονικές ιδέες και σκέψεις στους τομείς δραστηριότητας του δικτύου, καλλιεργώντας την γνώση.

logo

The Association of Certified Financial Consultants & Scientists is an independent network of scientists, with members from around the world, in the areas of Economics - Financial - Accounting - Legal and Management Science.

The network scope is, through the co-operation of highly trained scientists, to provide integrated professional services to corporations in Greece and Worldwide. Our members are qualified scientists, in the fields of Economics - Financial - Accounting - Legal and Management, obliged to continuous professional training and development.

The Association’s objective is to put synergies between its members, resulting in applied intergraded services to the businesses & market, to help develop a higher education level of its members and to exchange views, opinions, knowledge in order to seed new ideas and grow knowledge.


email